Zasady gry

 1. Zanim gracz rozpocznie grę, powinien zapoznać się z bazą wiedzy znajdującą się w zakładce BAZA WIEDZY. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli mu udzielić prawidłowych odpowiedzi na pytania zawarte na kartach.
 2. Gra składa się z 4 plansz (poziomów), które gracz pokonuje w dowolnej kolejności. Każdy poziom rozpoczyna się polem „START”, a kończy polem „META”.
 3. Po przejściu każdego poziomu gracz otrzymuje punkty, które są widoczne w okienku „ZDOBYTE PUNKTY”. Po przejściu kolejnych poziomów punkty sumują się i są widoczne w okienku „SUMA PUNKTÓW”
 4. Po wyborze poziomu, gracz ma możliwość wyboru pionka, który z chwilą rozpoczęcia gry pojawi się na polu „START”.
 5. Gracz przesuwa się po polach automatycznie zgodnie z liczbą oczek, która wypadnie na „KOSTKCE DO LOSOWANIA”. W zależności od tego, na jakim polu stanie, postępuje zgodnie z następującymi zasadami:
  - Pole oznaczone znakiem zapytania „?” – gracz otrzymuje pytanie, na które powinien udzielić odpowiedzi.
  - Pole oznaczone napisem „BONUS” – gracz klika na kostkę z podpisem „BONUS” i otrzymuje tyle punktów ile oczek wypadnie na tej kostce.
  - Pole „PECH” – gracz cofa się o 2 pola.
  - Pole bez dodatkowych oznaczeń – gracz pozostaje na nim w oczekiwaniu na kolejny ruch.
 6. Jeśli gracz trafi na pole z pytaniem i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi otrzymuje 1 punkt.
 7. Jeśli gracz trafi na pole z pytaniem i udzieli błędnej odpowiedzi nie otrzymuje punktu.
 8. Zwycięzcą gry zostaje ten, kto zdobył najwięcej punktów.