BLOK I - WODA TO ŻYCIE
WYBIERZ TEMAT
1. Co to jest woda?
2. Bez wody nie ma życia
3. Stany skupienia wody w przyrodzie
4. Jak woda krąży w przyrodzie?
5. Kiedy woda jest słona lub słodka?
6. Morza i oceany
7. Wody płynące
8. Wody stojące
9. Woda w powietrzu
10. Woda w postaci opadów i osadów atmosferycznych
11. Niezwykłe właściwości wody cz. I
12. Niezwykłe właściwości wody cz. II
13. Dlaczego rośliny i zwierzęta nie mogą żyć bez wody?
14. Czym różni się życie w wodzie od życia na lądzie?
15.  Różne miejsca do życia w wodzie
16.  Rośliny i zwierzęta żyjące przy brzegu
17.  Kto mieszka w toni wodnej?
18.  Kto mieszka na dnie?
19.  Ryby
20.  Kto chętnie mieszka w pobliżu wody?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej