BLOK III - JAKOŚĆ NASZYCH WÓD
WYBIERZ TEMAT
41. Zasoby wody w Polsce
42. Zasoby wody na świecie
43. Co brudzi naszą wodę?
44. Co zanieczyszcza wodę na wsi?
45. Jak miasta brudzą wodę?
46. Turyści też czasami brudzą
47. Czy wysypiska śmieci zanieczyszczają wodę?
48. Jak opisać czystość wody?
49. Jaka powinna być woda, którą pijemy
50. Badanie wody
51. Czy obserwując rośliny i zwierzęta można ocenić czystość wody
52. Kto żyje w brudnej wodzie?
53. Bałtyk w niebezpieczeństwie
54. Jakość wód głębinowych
55. Katastrofy ekologiczne
56. Powódź
57. Wpływ powodzi na czystość rzek i jezior
58. Kwaśne deszcze
59. Dlaczego rośliny i zwierzęta nie znoszą kwaśnych deszczy?
60. W jakiej wodzie można się kąpać?
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej